Nhảy đến nội dung
x
Khai giảng khóa học DIGITAL MARKETING: “QUẢNG CÁO HIỂN THỊ GOOGLE ADWORDS”
Trung tâm ATEM khai giảng khóa học Digital Marketing - Google Adwords tháng 11/2018 tại Trường dại học Tôn Đức Thắng
Khai giảng khóa học "Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu thực hành"

- Bạn là sinh viên năm cuối, cần chỗ thực tập và người hướng dẫn làmBáo cáo thực tập tốt nghiệp liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu nói chung và vận tải, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu nói riêng nhưng chưa tìm được.

- Bạn là sinh viên chuyên ngành kinh doanh quốc tế, đã học các môn nghiệp vụ về họat động xuất nhập khẩu chưa thể tổng hợp kiến thức theo yêu cầu thực tế.

Khai giảng khóa học Kỹ năng Đàm phán - Thương lượng trong Kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN – THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH

Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp là thể hiện của hai quá trình cốt lõi: tạo ra sản phẩm/dịch vụ, và bán sản phẩm/dịch vụ đó. Đây là hai xương sống quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Do đó, nâng cao năng lực đàm phán của đội ngũ bán hàng là một biện pháp thường được các doanh nghiệp chú ý đến để cải thiện doanh thu. 

Subscribe to Chương trình đào tạo