Nhảy đến nội dung
x

Buổi báo cáo chương trình khoa học công nghệ tại tỉnh Gia Lai

Vào ngày 01/4/2016, Chủ nhiệm chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, PGS.TS  Phạm Xuân Lan đã có buổi báo cáo chương trình khoa học công nghệ về thu hút nguồn vốn chất lượng cao đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020.

Buổi báo cáo có sự tham dự của Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, thương trực hội đồng nhân dân tỉnh, các giám đốc sở, ban ngành, lãnh đạo các hiệp hội doanh nhân của tỉnh tham dự. Ngay sau buổi báo cáo, vào ngày 08/04/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định triển khai chương trình do PGS.TS Phạm Xuân Lan đề xuất.