Nhảy đến nội dung
x

CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU

- Thực hiện các nghiên cứu về thị trường, khách hàng, cạnh tranh nhằm cung cấp các thông tin giúp cho Doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh.

 

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

- Giúp doanh nghiệp hiểu được thị trường, khách hàng và tình hình cạnh tranh đang diễn ra trong ngành kinh doanh, qua đó giúp các nhà quản trị có thể  đưa ra các quyết định kinh doanh một cách hiệu quả và tránh được các rủi ro trong kinh doanh

 

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

- Tất cả các Doanh nghiệp trong các ngành sản xuất và dịch vụ.