Nhảy đến nội dung
x

DỊCH VỤ THU XẾP VỐN DOANH NGHIỆP

- Tiến hành thu xếp cho doanh nghiệp có được nguồn vốn với chi phí cạnh tranh phù hợp với các điều kiện, yêu cầu của khách hàng cũng như của thị trường.
- Dịch vụ Tư vấn thu xếp vốn của ATEM đem lại cho Khách hàng các giải pháp khả thi về vốn, phù với các yêu cầu của Khách hàng và có tính cạnh tranh trên tình hình thị trường nhằm đáp ứng cho nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Khách hàng
Các tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án có nhu cầu về vốn trung và dài hạn bằng nội tệ hoặc ngoại tệ phục vụ mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư dự án .

Lợi ích khách hàng
Đối với khách hàng:
- Được đảm bảo thu xếp nguồn vốn đầy đủ và kịp thời, cấu trúc vốn, hình thức vay linh hoạt với chi phí hợp lý.
- Giảm thiểu các rủi ro trong đàm phán các điều kiện vay vốn.
- Giảm thiểu thời gian và chi phí tiếp cận nguồn vốn.
- Có thời gian tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh.
- Được ATEM chịu trách nhiệm đến cùng với độ ổn định của phương án thu xếp.
- Được ATEM hỗ trợ giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với nhà tài trợ:
- Nâng cao triển vọng tiếp cận với các dự án hiệu quả trong các lĩnh vực phát triển mạnh tại Việt Nam.
- Giảm thiểu thời gian và chi phí tiếp cận dự án.
- Được cung cấp thông tin tài trợ nhanh chóng, đầy đủ và chính xác về khách hàng và dự án.