Nhảy đến nội dung
x

DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ HẠ TẦNG, CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DỰ ÁN TIỆN ÍCH (PPP)

Tài trợ dự án: Lập kế hoạch cho các doanh nghiệp đang trong giai đoạn đấu thầu cho một dự án của chính phủ hoặc từ khu vực công nhằm tạo ra một quan hệ đối tác có hiệu quả.

Nghiên cứu, lập báo cáo khả thi: tiến hành khảo sát thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, phân tích yếu tố thành công quan trọng và vị trí chiến lược. Hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển các ý định đầu tư và chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Mỗi dự án có các yếu tố trọng yếu, có thể đảm bảo sự thành công hay thất bại của dự án đầu tư. Chúng tôi xác định các yếu tố đó và tư vấn cho khách hàng nên quyết định đầu tư hay thoái vốn.

Tư vấn huy động vốn: Các doanh nghiệp có thể có nhiều lựa chọn khi có nhu cầu huy động vốn, nhưng để có được lựa chọn tối ưu là một thách thức. Cho dù huy động vốn thông qua thị trường công chúng hay riêng lẻ, thông qua các công cụ vốn hay nợ, với kinh nghiệm sâu rộng và sự độc lập, chúng tôi tập trung vào việc xác định và cơ cấu nguồn tài chính tốt nhất cho các khách hàng. Hơn nữa, thông qua mạng lưới quan hệ đối tác rộng, chúng tôi có thể tiếp cận các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.