Nhảy đến nội dung
x

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Tái cấu trúc, tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu quả,cải tổ doanh nghiệp

- Phân tích và đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

- Xác định lại chiến lược kinh doanh, cải thiện qui trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Tổ chức, sắp xếp đội ngũ nhân sự phù hợp với chiến lược hoạt động doanh nghiệp.

- Tái cấu trúc nợ.

- Sắp xếp lại các kế hoạch quản lý tài chính hiện hữu, đặc biệt tại các khâu quản lý tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả,…

 

Hầu hết các DN đều nhận thấy vai trò tái cấu trúc DN nhưng khi tiến hành đều gặp khó khăn từ phía bên trong DN nên công tác truyền thông nội bộ phải được triển khai tốt và chuyên nghiệp. Quan trọng nhất, chính là nhận thức và quyết tâm cao độ, đồng lòng của Ban TGĐ và các nhà quản lý cấp cao.

Quá trình tái cấu trúc là quá trình liên quan chặt chẽ đến con người. Công ty cần phải tổ chức lại bộ máy nhân sự theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp và phải đặc biệt quan tâm đến hệ thống đánh giá nhân viên, lương, thưởng và chính sách đào tạo, phát triển nhân viên.

Tái cấu trúc rất cần thời gian và theo kinh nghiệm của các chuyên gia thì cần ít nhất là 2 năm, thường là lâu hơn nữa, mới thấy được kết quả của tái cấu trúc. Các đòi hỏi nóng vội, có kết quả ngay trong ngắn hạn là không thực tế.