Nhảy đến nội dung
x

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tiến hành thu xếp cho doanh nghiệp có được nguồn vốn với chi phí cạnh tranh phù hợp với các điều kiện yêu cầu của khách hàng và thị trường.

Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược tiếp cận và thẩm định các cơ hội đầu tư, giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, các đối tác chiến lược trong cùng ngành nghề của mình. 

Tư vấn, sắp xếp kế hoạch thanh lý một công ty, một bộ phận kinh doanh hay một tài sản trong kế hoạch tái cơ cấu hoặc thay đổi định hướng kinh doanh của doanh nghiệp.