Nhảy đến nội dung
x

GIƯỜNG Y TẾ

Mã số bằng: US 8,898,838 B1

Tóm lược: Giường y tế được thiết kế với ý tưởng tạo thuận lợi cho bệnh nhân trong sinh hoạt hàng ngày. Trong tư thế nằm: Giường đảm bảo đầy đủ các tính năng về tư thế nằm, giúp bệnh nhân có thể nằm thoải mái trong một số tư thế tùy chọn. Trong tư thế ngồi: Giường y tế có thể thu gọn kích thước, tăng tính cơ động trong di chuyển và đặc biệt được thiết kế cho phép ghế tiếp cận được nhà vệ sinh va giúp bệnh nhân thoải mái trong vệ sinh hàng ngày. Điểm nổi bật của thiết kế là biến đổi giữa tư thế nằm và tư thế ngồi, giúp tăng tính cơ động của thiết bị.

Chi Tiết: Giường Y Tế


                                                                                                Giường y tế