Nhảy đến nội dung
x

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

“…Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang đối diện với hậu quả khắc nghiệt do một số bất cập trong quá khứ (đầu tư dàn trải, chi phí hoạt động cao, hoạt động không hiệu quả, trùng lắp và thiếu tổ chức, quản lý nhiều chuỗi kinh doanh đa dạng nhưng không có hoạt động bổ trợ, bế tắt dòng tiền v.v..).

DOANH NGHIỆP ĐANG CẦN TÁI CƠ CẤU.

 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ BSC
 Thẻ điểm cân bằng - Balanced Scorecard (BSC) được hai Giáo sư Kaplan & Norton - Đại Học Harvard phát triển năm 1992. Đây là một hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, giúp doanh nghiệp triển khai những chiến lược trên giấy thành hành động cụ thể và đo lường được hiệu quả của các chiến lược đã đề ra thông qua những yếu tố chủ chốt góp phần vào sự thành công của tổ chức.
 Theo thống kê của Hiệp hội BSC Hoa Kỳ, hiện nay có khoảng 65% trong số Top 1000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Fortune bình chọn, đã ứng dụng BSC vào quản trị chiến lược. Tại Việt Nam, kết quả khảo sát của tổ chức đánh giá tín nhiệm (Vietnam Report) mới đây cho thấy, trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đã có 7% đơn vị đã áp dụng và 36% đang có kế hoạch áp dụng BSC.
Trong thời gian qua, nền kinh tế trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đa số các doanh nghiệp đều lo lắng, quan tâm nhiều đến việc tìm kiếm nguồn vốn hoạt động. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp quan tâm đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, hay xây dựng cấu trúc doanh nghiệp hoặc quy trình hoạt động để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Chính vì thế, trong bối cảnh thị trường trầm lắng như hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang đối diện với hậu quả khắc nghiệt và khó khăn – đầu tư dàn trải, chi phí hoạt động cao, hoạt động không hiệu quả, trùng lắp và thiếu tổ chức. Các nhà lãnh đạo đang gặp khó khăn trong việc quản lý nhiều chuỗi kinh doanh đa dạng nhưng không có hoạt động bổ trợ.
ATEM cung cấp các giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định lại chiến lược sản xuất kinh doanh, thiết lập lại cấu trúc công ty phù hợp, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cũng như thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro nhằm đạt được hiệu quả
Đội ngũ tư vấn gồm những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong việc điều chỉnh chiến lược, cải thiện quy trình kinh doanh, giúp huy động các nguồn lực mới, gở rối về tài chính, sắp xếp tổ chức nhân sự, M&A … nhằm giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển bền vững

 

- Phân tích và đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.
- Xác định lại chiến lược kinh doanh, cải thiện qui trình hoạt động của doanh nghiệp.
- Tổ chức, sắp xếp đội ngũ nhân sự phù hợp với chiến lược hoạt động doanh nghiệp. 
- Tái cấu trúc nợ.
- Sắp xếp lại các kế hoạch quản lý tài chính hiện hữu, đặc biệt tại các khâu quản lý tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả,…

 

 Tin liên quan: