Nhảy đến nội dung
x

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn tài chính, từ mua bán vốn và huy động vốn trên tất cả các lĩnh vực, các tập đoàn, các công ty cổ phần tư nhân, và các tổ chức, doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước cũng như các quỹ đầu tư khác.

- Tiến hành thu xếp cho doanh nghiệp có được nguồn vốn với chi phí cạnh tranh phù hợp với các điều kiện yêu cầu của khách hàng cũng như của thị trường.

- Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

- Xây dựng chiến lược tiếp cận và thẩm định các cơ hội đầu tư, giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược,các đối tác chiến lược trong cùng ngành nghề của mình.

- Tư vấn, sắp xếp kế hoạch thanh lý một công ty, một bộ phận kinh doanh hay một tài sản trong kế hoạch tái cơ cấu hoặc thay đổi định hướng kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tư vấn đầu tư, lập kế hoạch đầu tư đối với các doanh nghiệp, công ty đầu tư tư nhân đang tìm kiếm các mục tiêu tăng trưởng cao để mua lại hoặc đang xem xét một khoản đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận.