Nhảy đến nội dung
x

HỘI THẢO VỀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU

- Cung cấp một kiến thức căn bản về cạnh tranh trên thị trường.

- Thảo luận nhận dạng các vấn  đề liên quan đến cạnh tranh, các chiến lược cạnh tranh của DN.

 

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

- Giúp DN đưa ra các lựa chọn chiến lược cạnh tranh một cách hiệu quả, phát triển thị trường của mình một cách bền vững.

- Nhận ra được các yếu tố nguồn lực quan trọng cần đầu tư để cạnh tranh thành công trên trên thị trường.

 

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

Khi DN đang đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt, thị phần và hiệu quả kinh doanh bị sụt giảm, DN đang gặp các bế tắc trong cách thức cạnh tranh trên thị trường.