Nhảy đến nội dung
x

ROBOT HỖ TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT DI CHUYỂN LÊN XUỐNG XE LĂN

Patent no: US 9,393,698 B1

Tóm lược: Với hệ thống này robot này, người tàn tật ở chân có thể tự động di chuyển lên xuống xe lăn khi đi vệ sinh và ngược lại mà không cần có sự trợ giúp của người khác. Hệ thống bao gồm cánh tay robot, phía cánh tay có 1 yên đở để cho người sử dụng tựa vào giúp nâng đở người sử dụng di chuyển lên xuống xe lăn khi đi vệ sinh. Cánh tay robot có thể thay đổi được chiều cao, vì vậy ngoài toilet thì robot có thể hỗ trợ di chuyển đến giường, ghế…có chiều cao khác nhau. Hệ thống có cảm biến đo góc nghiêng để đảm bảo an toàn khi robot di chuyển lên xuống dốc.

Chi Tiết: ROBOT HỖ TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT DI CHUYỂN LÊN XUỐNG XE LĂN

                                                       Robot hỗ trợ người tàn tật di chuyển lên xuống xe lăn