Nhảy đến nội dung
x

THIẾT BỊ HỖ TRỢ NÂNG CHUYỂN BỆNH NHÂN GIỮA GIƯỜNG BỆNH VÀ BỒN TẮM

Mã số bằng: US 9,248,065 B1

Tóm lược: Phát minh là một thiết bị hỗ trợ nâng chuyển bệnh nhân giữa giường bệnh và bồn tắm, bao gồm một chân đế với bốn bánh xe, và hệ thống khung nâng hạ có thể thu ngắn hoặc mở rộng như một cần cẩu và được gắn với khung trên của thiết bị. Hệ thống khung nâng hạ gồm bộ đôi ròng rọc được kết nối với cáp treo và đai treo bệnh nhân và bộ phận nâng hạ bệnh nhân được thiết kế để di chuyển dọc theo khung nâng hạ của thiết bị bằng các cặp bánh xe để giúp dễ dàng tiếp cận bệnh nhân. Một thanh chống kết nối với phần trước của khung nâng hạ, có thể thay đổi chiều dài để tựa vào thành giường hoặc thành bồn tắm để giúp cân bằng thiết bị trong quá trình nâng chuyển bệnh nhân ra khỏi giường hoặc bồn tắm và ngược lại

Chi Tiết: THIẾT BỊ HỖ TRỢ NÂNG CHUYỂN BỆNH NHÂN GIỮA GIƯỜNG BỆNH VÀ BỒN TẮM

                                       Thiết bị hỗ trợ nâng chuyển bệnh nhân giữa giường bệnh và bồn tắm