Nhảy đến nội dung
x

THIẾT BỊ NÂNG VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN

Mã số bằng: US 8,935,814 B1

Tóm lược: Thiết bị nâng vận chuyển bệnh nhân được thiết kế với tính năng mới trong hoạt động nâng và vận chuyển bệnh nhân. Thiết bị sử dụng phương pháp nâng hạ bệnh nhân bằng các bộ phận truyền động chủ động và độc lập, điều này sẽ giúp cho việc nâng hạ bệnh nhân theo các tư thế khác nhau, tạo sự phù hợp và thoải mái cho bệnh nhân. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ bệnh nhân ngồi ổn định trên thiết bị giúp bệnh nhân thoải mái, yên tâm và an toàn trong vận chuyển. Thiết bị cho phép nâng chuyển bệnh nhân từ nhiều tư thế khác nhau như từ tư thế nằm sang tư thế ngồi và ngược lại.

Chi Tiết: Thiết Bị Nâng Vận Chuyển Bệnh Nhân

                                                                        Thiết bị nâng vận chuyển bệnh nhân