Nhảy đến nội dung
x

Khai giảng khóa đào tạo BẤT ĐỘNG SẢN THỰC CHIẾN

 

Khóa "BẤT ĐỘNG SẢN THỰC CHIẾN"

 

Nội dung khóa học:

 

+  Chân dung môi giới bất động sản
+  Kỹ năng giao tiếp 
+  Kỹ năng thuyết trình 
+  Kỹ năng chốt Sales
+  Marketing bất động sản 
+  Pháp lý bất động sản 
+  Các yếu tố chi phối quyết định đầu tư vào bất động sản
+  Vai trò của nghệ thuật phong thủy đối với kinh doanh bất động sản

 

Đăng ký tại đây:  https://drive.google.com/open…